Home - Kamal Prem
15250
home,page-template-default,page,page-id-15250,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-3,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Kamal Prem believes everyone has the right to be truly happy.

What do you believe?

Nederlands onderaan

Life is meant to be abundant. Do you experience this? Do you even believe this?

Many of us are raised with a different kind of believe. We are learned that life is tough, that we should work hard for our money, that we are not worthy and that we can’t have it all.

 

Well.. Basically. Those are lies.

 

Life can be an absolute gift, from beginning to end, and every single minute in between. But how?

By changing your believes. For most of us, this is not something we can do overnight. But we can gradually change our old believe system into one that is compatible with our true nature. Because you are worthy. You are beautiful. Life is a constant flow of love.

 

Kamal Prem can help you in living and expressing your true nature. She teaches kundalini yoga classes (as taught by Yogi Bhajan), coaches people one on one and has experience in organisational consultancy and natural leadership. Besides that, she’s founder and managing director of Pangaea Living, a spiritual center, living community to be and Kundalini Yoga School in Haarlem.

qode interactive strata
VIP DAY

In one day you and I work together (one on one) on organising both the practical matters in your life like your agenda and your documents, as well as the more intangible as your subconscious and your energiefield. You’ll also recieve techniques to take home.

Fotografie Eelkje Colmjon. www.EELK.nl
CONSULTANCY

Kamal Prem has experience in organisation consultancy, information management solutions, leadership and process analyses. Kamal Prem loves to help your organisation to get back into the flow.

Kamal-Prem-Yoga-Coaching-hp
FREE COACHING SESSION

New to Kamal Prem as coach? Your first coaching session is free and informal.

pangaea
PANGAEA LIVING

A new era, time for change. The kundalini yogic lifestyle is a lifestyle in which groupconsiousness is very well appreciated as a way to uplift, heal and inspire.  Pangaea Living is a coorporation of conscious and spiritual people with the aim to build a spiritual center, living community and yogaschool in Haarlem.

Kamal Prem is ervan overtuigd dat iedereen het recht heeft om echt gelukkig te zijn.

Waar ben jij van overtuigd?

Het leven is bedoeld om overvloedig te zijn. Ervaar jij dat? Geloof je dat uberhaupt?

Velen van ons zijn opgevoed met een ander soort overtuiging. We hebben geleerd dat het leven zwaar is, dat we hard moeten werken voor ons geld, dat we het niet waard zijn en dat we niet alles kunnen hebben wat ons hartje begeert.

 

Tsja. Eerlijk gezegd.. Zijn dat leugens.

 

Het leven kan een groot geschenk zijn, van het begin tot het einde en iedere minuut er tussenin. Maar hoe?

Door je overtuigingen te veranderen. Voor de meeste van ons is dat niet iets wat we van de ene op de andere dag doen. Maar we kunnen wel stapje voor stapje onze oude set van overtuigingen veranderen in een die meer aansluit bij onze ware natuur. Want je bent het waard. Je bent prachtig. Het leven is een constante stroom van liefde.

 

Kamal Prem kan je helpen om je ware natuur te leven en te uiten. Ze geeft kundalini yoga les (volgens de leer van Yogi Bhajan), coacht mensen een op een en heeft ervaring in organisatie advies en natuurlijk leiderschap. Daarnaast is ze oprichtster en managing director van Pangaea Living, een spiritueel centrum, leefgemeenschap in oprichting en kundalini yoga school in Haarlem.

qode interactive strata
VIP-DAG

In een dag werken jij en ik samen (een op een) aan orde brengen in je leven. Niet alleen op praktisch niveau zoals je agenda en je documenten, maar ook op meer ongrijpbaar vlak zoals je onderbewustzijn en je energieveld. Je krijgt ook technieken mee naar huis.

Fotografie Eelkje Colmjon. www.EELK.nl
ADVISERING

Ik heb ervaring in organisatie advies, informatie management oplossingen, leiderschap en proces analyse. Ik heb er veel plezier in om je te helpen je organisatie weer terug in de flow te krijgen.

Kamal-Prem-Yoga-Coaching-hp
GRATIS COACHING SESSIE

Nieuw met Kamal Prem als coach? Je eerste sessie is gratis en vrijblijvend.

pangaea
PANGAEA LIVING

Een nieuw tijdperk, tijd voor verandering. Binnen de kundalini yoga leefwijze wordt het groepsbewustzijn gewaardeerd als een manier om te groeien, helen en inspireren. Pangaea living is een samenwerking van bewuste en spirituele mensen met als doel om een spiritueel centrum, leefgemeenschap en yogaschool in Haarlem te ontwikkelen.